Z-Memo
'חותמים' להעלאת המודעות
ריפוי משנה 

מבית 'חותם זפיר' (Zephyr Seal)

ה'חותם' הוא כלי עבודה אישי לאיזון עצמי. הוא מקודד בתהודת מקור של אלמנטים מהטבע, ומכוון להעלאת מודעות, הוא מיושם בצמיד או בתכשיט, בתמצית או בפלסטר.
אלו הם בני ברית רבי עוצמה המכוונים ל
העלאת המודעות, איזון אנרגטי 
וצמיחה רוחנית.

'חותם זפיר' (ZS) היא השיטה החתומה כטכנולוגיה:
טכנולוגיית תהודת מידע.
RE-MIND
ה'חותמים' המוצעים כאן משמשים ככלי עבודה לאיזון עצמי, ללמידת האיזון מחדש, לצמיחה רוחנית. אלה הם בני ברית עדינים מאוד ומכך ברי עוצמה.
התת מודע הוא כלי רב עוצמה שדרכו ניתן לחולל תמורה.
ה'חותמים', כאמור מעלים את ה'מודעות' מהתת מודע אל המודעות הערה. 
כל 'חותם' מייצג נושא שמוגדר במלה אחת. הגדרת המלה מדגישה תחום, מנעד מסוים שמעלה תהליכי האיזון הספציפי.
העלאת המודעות תמיד מעלה במקביל את אפשרות ההחלמה וההבראה; אפשרות האיזון המחודש; ההקלה; הלמידה המחודשת של השאיפה לאיזון.
כל אלה מרכיבים עיקריים בתהליכי הבריאות הריפוי הגופני וההבראה הנפשית.
מעצם השימוש ב'חותם' הוא נוכח ונראהבזווית העין, מורגש מעת לעת על הגוף, או שהוא מיושם כתמצית שנלקחת מעת לעת.
כל מפגש כזה בין העין, התחושה או הלקחה של שתי טיפות משמש כתזכורת.
תזכורת שמעלה את המודעות לאותו נושא מוגדר.
---
מעבר לכך, טכנולוגיית ZS - טכנולוגיית תהודת מידע שפותחה מאז 1995.
מקדדת תהודת מקור שמכוונת לנושא מסויים, מוגדר, אל ה'חותמים', תהודת מקור שמכוונת להעלות תהודה ספציפית, הדהוד הרמוני שמשפיע מעצם הקרבה הגופנית. 
---
ב 2017 נעשתה תצפית מדעית על אחד מפיתוחי ZS בטכנולוגיה המדוברת - ה AQUALIZER - מתקן להחייאת מים (מים חיים).
תצפית זו  מהווה הוכחת היתכנות של השיטה כולה שכן מאששת את השינוי שמתרחש במים לטובה.
---
למידת ערכת 20 החותמים המוגשים כאן, בשלב זה כצמידי סיליקון. 
למעט מקרים לא שכיחים שלא מגיבים להשפעת החותמים, ברגיל וברוב המוחלט של המקרים תוצאות ענידת הצמידים ברוב המקרים הן ממש 'פלאי פלאים' במובן הזה שנפתחת אפשרות חדשה. תמורה. שינוי.
---
ההמלצה למטפלים ולמטפלים בעצמם, לעבוד עם כל הערכה. להחליף, לנסות. להגיע להרכב של עד חמישה צמידים בכל פעם, מתוך ניסוי ועניין, והתקדמות וההבשלה אל בריאות ושמחה תלווה עצמה בבני הברית רבי העוצמה האלה.


 
רק בריאות!

 
להלן עשרים צמידים, חמישה מדורים, לחיצה על התמונה תעלה את ההגדרה של הצמיד.
x

#{title}

#{text}

#{price}